• Prawo a sprawiedliwość w procesie sądowej interpretacji norm prawa do świadczeń rodzinnych

Prawo a sprawiedliwość w procesie sądowej interpretacji norm prawa do świadczeń rodzinnych

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.4
Dominik J. Kościuk
Google Scholar Dominik J. Kościuk
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na problem „omijania” przez sądy administracyjne literalnej treści przepisów prawa i koncentrowania się na idei sprawiedliwości i równości. Problem ten jest szczególnie widoczny w odniesieniu do problematyki świadczeń społecznych. Prowadzić może do zaburzenia poczucia jednolitości i jasności prawa wśród obywateli.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.