Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

Prawo a sprawiedliwość w procesie sądowej interpretacji norm prawa do świadczeń rodzinnych

  • Dominik J. Kościuk
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.4
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na problem „omijania” przez sądy administracyjne literalnej treści przepisów prawa i koncentrowania się na idei sprawiedliwości i równości. Problem ten jest szczególnie widoczny w odniesieniu do problematyki świadczeń społecznych. Prowadzić może do zaburzenia poczucia jednolitości i jasności prawa wśród obywateli.