• Zakres ochrony nazwiska jako znaku towarowego względem interesu powszechnego w prawie Unii Europejskiej

Zakres ochrony nazwiska jako znaku towarowego względem interesu powszechnego w prawie Unii Europejskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.10
Aleksandra Bernatowicz
Google Scholar Aleksandra Bernatowicz
Publikacja:

Abstrakt

Nazwisko jest częstym przedmiotem rejestracji jako znak towarowy. Wraz z rejestracją nazwiska jako znaku uprawniony podmiot zyskuje co do zasady prawo wyłączności jego używania w obrocie handlowym. Jednocześnie jednak nazwisko jest elementem domeny publicznej, która wyraża interes powszechny w prawie znaków towarowych. Ochrona domeny publicznej jest jednym z istotnych i współczesnych problemów w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej. Konieczność adekwatnego zabezpieczenia interesu powszechnego postuluje między innymi Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Ustawodawca unijny przyjął wprawdzie szeroki model ochrony domeny publicznej. Nadal jednak można wskazać praktyczne przykłady niewystarczającej ochrony interesu powszechnego względem szerokiego zakresu uprawnień właściciela znaku. Jednym z nich jest właśnie rejestracja znaku towarowego obejmującego nazwisko. Artykuł ma na celu podkreślenie konieczności adekwatnego zabezpieczenia interesu powszechnego w ramach rejestracji nazwisk, a także ocenę regulacji przyjętej w tym zakresie w prawie Unii Europejskiej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.