Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

„Sprawa cywilna i handlowa” a „sprawa upadłościowa” w prawie Unii Europejskiej. Kilka refleksji

  • Agnieszka Guzewicz
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.11
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

Unia Europejska rozwija współpracę sądową w sprawach cywilnych o zasięgu transgranicznym. Autonomiczność unijnego porządku prawnego oraz różnorodność systemów prawnych państw członkowskich stanowią wyzwania w interpretacji pojęć prawa unijnego. Termin „sprawa cywilna i handlowa” zawarty jest w ponadnarodowych aktach prawnych związanych z obszarem jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń. W trakcie procesu wykładni sądowej Trybunał Sprawiedliwości zastosował reguły jednolitej wykładni i wydobył ponadnarodowe znaczenie pojęcia „sprawa cywilna i handlowa”. Praktyka orzecznicza pokazuje jednak, że interpretacja nie odbywa się w całkowitym oderwaniu od przepisów porządków krajowych. Wpływ regulacji krajowych zauważalny jest szczególnie przy interpretacji wyjątku „upadłości, układy i inne postępowania”. Zakres obydwu pojęć został poddany analizie.