Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

Konieczność przyjęcia europejskiej regulacji warunków przetwarzania danych cyfrowych osób zmarłych

  • Bogusław Sołtys
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.15
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

Artykuł wskazuje na konieczność przyjęcia unijnej regulacji wykorzystywania danych cyfrowych osób zmarłych. Europejska strategia w zakresie danych nie poświęca temu zagadnieniu adekwatnej uwagi, podczas gdy rośnie jego znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju europejskiej przestrzeni danych. RODO nie reguluje problematyki przetwarzania danych osobowych po śmierci osób fizycznych, natomiast państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą przyjmować przepisy w tym zakresie. Takie rozwiązanie prowadzi jednak do istotnego zróżnicowania warunków przetwarzania na wspólnym rynku danych cyfrowych osób zmarłych. Należy je uznać za nieuzasadnioną barierę wpływającą hamująco na jego rozwój. Problematyki przetwarzania danych cyfrowych osób zmarłych w sposób odrębny nie traktuje również rozporządzenie w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Poddanie wszystkich danych cyfrowych osób zmarłych jednolitej regulacji tego rozporządzenia nie zasługuje na aprobatę. Nie tylko nie uwzględnia specyfiki tego rodzaju danych, ale może również prowadzić do kolizji z przepisami państw członkowskich, w szczególności motywowanych ich nadrzędnym interesem publicznym. Liczba danych cyfrowych osób zmarłych będzie stale przyrastać, co zaowocuje powstawaniem różnych i nieraz złożonych problemów związanych z przetwarzaniem ich w europejskiej przestrzeni danych. Biorąc pod uwagę niejednorodny charakter oraz specyfikę tych danych, wydaje się, że warunki ich przechowywania oraz przetwarzania na wspólnym rynku należy unormować w sposób szczególny.

Inne teksty tego samego autora