• Pojęcie administratora i pojęcie pracodawcy w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy

Pojęcie administratora i pojęcie pracodawcy w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.18
Magdalena Kuba
Google Scholar Magdalena Kuba
Publikacja:

Abstrakt

Opracowanie dotyczy problematyki administratora w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy. Przedmiotem analizy jest status pracodawcy jako administratora danych osobowych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Autorka podejmuje również próbę zidentyfikowania innych administratorów danych osobowych przetwarzanych w kontekście działalności Państwowej Inspekcji Pracy, wskazując na pewne niejasności wyłaniające się na tle analizy aktualnych regulacji prawnych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.