Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

Pojęcie administratora i pojęcie pracodawcy w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy

  • Magdalena Kuba
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.18
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

Opracowanie dotyczy problematyki administratora w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy. Przedmiotem analizy jest status pracodawcy jako administratora danych osobowych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Autorka podejmuje również próbę zidentyfikowania innych administratorów danych osobowych przetwarzanych w kontekście działalności Państwowej Inspekcji Pracy, wskazując na pewne niejasności wyłaniające się na tle analizy aktualnych regulacji prawnych.