• Czy przewidywane zmiany w polskim procesie karnym muszą wiązać się z istotnym ograniczeniem zasady bezpośredniości?

Czy przewidywane zmiany w polskim procesie karnym muszą wiązać się z istotnym ograniczeniem zasady bezpośredniości?

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.22
Krzysztof Nowicki
Google Scholar Krzysztof Nowicki
Publikacja:

Abstrakt

Zasada bezpośredniości pełni bardzo istotną rolę w procesie karnym. Reguły tworzące tę zasadę mają bezpośrednie przełożenie na realizację zasady prawdy materialnej, wskazują bowiem jakiego typu dowody powinny podlegać ocenie sądu, aby dokonywał ustaleń zgodnych z rzeczywistością. Niniejsze opracowanie przedstawi rolę i zakres zasady bezpośredniości. Analizie poddane zostaną przeprowadzone w ostatnich latach zmiany przepisów mającee wpływ na funkcjonowanie tej zasady oraz ocena tych regulacji. Opracowanie ma też przybliżyć ewentualne zagrożenia dla należytego funkcjonowania polskiego procesu karnego związane z dalszym rozszerzeniem zasady bezpośredniości.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.