Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

Czy przewidywane zmiany w polskim procesie karnym muszą wiązać się z istotnym ograniczeniem zasady bezpośredniości?

  • Krzysztof Nowicki
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.22
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

Zasada bezpośredniości pełni bardzo istotną rolę w procesie karnym. Reguły tworzące tę zasadę mają bezpośrednie przełożenie na realizację zasady prawdy materialnej, wskazują bowiem jakiego typu dowody powinny podlegać ocenie sądu, aby dokonywał ustaleń zgodnych z rzeczywistością. Niniejsze opracowanie przedstawi rolę i zakres zasady bezpośredniości. Analizie poddane zostaną przeprowadzone w ostatnich latach zmiany przepisów mającee wpływ na funkcjonowanie tej zasady oraz ocena tych regulacji. Opracowanie ma też przybliżyć ewentualne zagrożenia dla należytego funkcjonowania polskiego procesu karnego związane z dalszym rozszerzeniem zasady bezpośredniości.