• Nowe spojrzenie na ochronę prawną algorytmów w kontekście postulatu ich większej dostępności

Nowe spojrzenie na ochronę prawną algorytmów w kontekście postulatu ich większej dostępności

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.27
Maciej Hulicki
Google Scholar Maciej Hulicki
Publikacja:

Abstrakt

Algorytmy stanowią, obok danych i platform, podstawowy komponent funkcjonowania cyfrowego rynku. Podejście do prawnej ochrony algorytmów w decydującej mierze zależy od tego, jak je zdefiniujemy. Najczęściej to algorytm będzie stanowił o istocie programu komputerowego. Jako że prawo autorskie nie chroni elementów pozatekstowych programu komputerowego, to algorytm (jako sposób rozwiązania określonego problemu) nie będzie chroniony, ale jego konkretna implementacja wyrażona w określonym języku programistycznym — już tak. Prawo patentowe nie chroni algorytmów „jako takich”, ale w tym sensie, w jakim stanowią techniczne metody rozwiązania określonych technicznych problemów z wykorzystaniem komputera. Zasadniczo algorytmy chronione były zatem jako tajemnice przedsiębiorstwa, jednak w związku z postulatami o zwiększenie ich dostępności model ten jest zagrożony. Celowym wydaje się więc ponowne rozważenie sposobu ochrony algorytmów, a najlepszym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie ochrony typu sui generis.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.