Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

Nowe spojrzenie na ochronę prawną algorytmów w kontekście postulatu ich większej dostępności

  • Maciej Hulicki
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.27
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

Algorytmy stanowią, obok danych i platform, podstawowy komponent funkcjonowania cyfrowego rynku. Podejście do prawnej ochrony algorytmów w decydującej mierze zależy od tego, jak je zdefiniujemy. Najczęściej to algorytm będzie stanowił o istocie programu komputerowego. Jako że prawo autorskie nie chroni elementów pozatekstowych programu komputerowego, to algorytm (jako sposób rozwiązania określonego problemu) nie będzie chroniony, ale jego konkretna implementacja wyrażona w określonym języku programistycznym — już tak. Prawo patentowe nie chroni algorytmów „jako takich”, ale w tym sensie, w jakim stanowią techniczne metody rozwiązania określonych technicznych problemów z wykorzystaniem komputera. Zasadniczo algorytmy chronione były zatem jako tajemnice przedsiębiorstwa, jednak w związku z postulatami o zwiększenie ich dostępności model ten jest zagrożony. Celowym wydaje się więc ponowne rozważenie sposobu ochrony algorytmów, a najlepszym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie ochrony typu sui generis.