Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

Legitymacja organów spółki oraz ich członków do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

  • Sylwia Łazarewicz
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.30
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

Ustawodawca przyznał legitymację do zaskarżania uchwał wspólników zarówno organom spółek kapitałowych, jak i ich poszczególnym członkom. Kodeks spółek handlowych nie precyzuje jednak ani zasad wniesienia powództwa przez zarząd, radę dyrektorów, radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, ani kręgu uprawnionych członków tych gremiów. Głównym celem artykułu jest ustalenie, kiedy wygasa uprawnienie członków organów spółek kapitałowych do zaskarżenia uchwał wspólników. Wzgląd na ratio legis analizowanych przepisów nakazuje przyjąć, że członek organu zachowuje prawo do popierania powództwa choćby po wniesieniu pozwu utracił swój status. Za niezapewniające właściwego poziomu ochrony należy uznać również stanowisko Sądu Najwyższego odmawiające byłemu członkowi organu spółki legitymacji do zaskarżenia uchwały o jego odwołaniu oraz uchwały o nieudzieleniu mu absolutorium.