Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

Zasady dokonywania doręczeń po nowelizacji k.p.c. wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 roku

  • Elwira Marszałkowska-Krześ
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.31
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest istotne dla prawidłowego przebiegu postępowania cywilnego zagadnienie dokonywania doręczeń stronom oraz innym podmiotom uczestniczącym w postępowaniu
cywilnym. Prawidłowe dokonanie doręczeń pism procesowych i sądowych ma wpływ na zapewnienie realizacji ochrony prawnoprocesowej. Dokonanie doręczenia pism procesowych i sądowych wiąże się z rozpoczęciem biegu terminów procesowych, ale także ma wpływ na dochowanie terminów materialnoprawnych. W artykule opisane zostały przede wszystkim nowe regulacje w zakresie zasad dokonywania doręczeń wprowadzone na mocy ustawy z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2019 r. poz. 1469), podjęto również kwestię doręczeń przez komornika sądowego. Poza zakresem analizy znalazły się natomiast zagadnienia dotyczące doręczeń w europejskim i międzynarodowym
postępowaniu cywilnym.