• Europejski wymiar funkcji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Europejski wymiar funkcji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.34
Rafał Sura
Google Scholar Rafał Sura
Publikacja:

Abstrakt

Dostosowując polskie regulacje dotyczące systemu gwarantowana depozytów do odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej przyjętych po ogólnoświatowym kryzysie z początków XXI wieku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny przyjął do realizacji zadania z zakresu przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy rezygnacja z funkcji pomocowej występującej w poprzednio obowiązującym stanie prawnym była słusznym zabiegiem. Z brzmienia obecnie obowiązujących przepisów wynika, że Fundusz realizuje swoje ustawowe cele przy pomocy funkcji gwarancyjnej, restrukturyzacyjnej, informacyjno-kontrolnej oraz stabilizacyjnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.