• Harmonizacja pełna uprawnień konsumenta w razie niezgodności towaru z umową w dyrektywie 2019/771 o sprzedaży towarów — część II

Harmonizacja pełna uprawnień konsumenta w razie niezgodności towaru z umową w dyrektywie 2019/771 o sprzedaży towarów — część II

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.11
Anastazja Kołodziej
Google Scholar Anastazja Kołodziej
Publikacja:

Abstrakt

W tej części rozważań omówiono wpływ regulacji uprawnień konsumenta w dyrektywie 2019/771 na przyszłą zmianę poziomu ochrony konsumenta w polskich przepisach o rękojmi. W szczególności podkreślono, że wskazana jest kodeksowa implementacja tej dyrektywy. Uwagi dotyczą możliwych zmian w kodeksie cywilnym, w pierwszym rzędzie w zakresie kolejności wykonywania uprawnień przez konsumenta, co w porównaniu z regulacją art. 560 k.c. doprowadzi do osłabienia praw konsumenta co do wyboru jednego z czterech uprawnień z rękojmi. Następnie omówiono poszczególne uprawnienia konsumenta z rękojmi już występujące w k.c., z uwzględnieniem ich możliwych zamian przy transpozycji dyrektywy, a także obowiązek kupującego udostępnienia lub zwrotu rzeczy oraz uprawnienie konsumenta do wstrzymania się z zapłatą części ceny. Dodatkowo poruszono zagadnienia skutków przyczynienia się konsumenta do niezgodności rzeczy z umową oraz naprawienie szkody konsumenta wywołanej przez niezgodność towaru z umową.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.