Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 128 (2022)

Harmonizacja pełna uprawnień konsumenta w razie niezgodności towaru z umową w dyrektywie 2019/771 o sprzedaży towarów — część II

  • Anastazja Kołodziej
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.11
Przesłane
7 listopada 2022
Opublikowane
06-11-2022

Abstrakt

W tej części rozważań omówiono wpływ regulacji uprawnień konsumenta w dyrektywie 2019/771 na przyszłą zmianę poziomu ochrony konsumenta w polskich przepisach o rękojmi. W szczególności podkreślono, że wskazana jest kodeksowa implementacja tej dyrektywy. Uwagi dotyczą możliwych zmian w kodeksie cywilnym, w pierwszym rzędzie w zakresie kolejności wykonywania uprawnień przez konsumenta, co w porównaniu z regulacją art. 560 k.c. doprowadzi do osłabienia praw konsumenta co do wyboru jednego z czterech uprawnień z rękojmi. Następnie omówiono poszczególne uprawnienia konsumenta z rękojmi już występujące w k.c., z uwzględnieniem ich możliwych zamian przy transpozycji dyrektywy, a także obowiązek kupującego udostępnienia lub zwrotu rzeczy oraz uprawnienie konsumenta do wstrzymania się z zapłatą części ceny. Dodatkowo poruszono zagadnienia skutków przyczynienia się konsumenta do niezgodności rzeczy z umową oraz naprawienie szkody konsumenta wywołanej przez niezgodność towaru z umową.