Tom 128 (2022)

Artykuły

Autokontrola w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Strony 11-25
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gospodarka społeczna: nowy model przedsiębiorczości w służbie interesu ogólnego?
Strony 27-35
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podmiotowe aspekty prawa do świadczeń rodzinnych
Strony 37-50
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania komornika sądowego w świetle ochrony prawa do sądu w sprawach cywilnych
Strony 51-65
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Planning acts as a legal form for ensuring solidarity in the local self-government
Strony 67-80
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szczególny przykład szkoły wyższej w nauce prawa administracyjnego — wybrane zagadnienia
Strony 81-100
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The issue of similar handwritings with a particular focus on the determinants affecting the quality of producing a handwritten record
Strony 101-113
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Urealnienie gwarancji RODO w zakresie zarządzania i nadzoru nad własnymi danymi osobowymi przetwarzanymi cyfrowo
Strony 115-125
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka umowy dowodowej – zagadnienia wybrane (część II)
Strony 129-142
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciężar dowodu w postępowaniu o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego
Strony 143-154
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Harmonizacja pełna uprawnień konsumenta w razie niezgodności towaru z umową w dyrektywie 2019/771 o sprzedaży towarów — część II
Strony 155-176
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe rozwiązania w zakresie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w postępowaniu cywilnym UE — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784
Strony 177-188
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF