Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 128

Published 10 listopada 2022

Issue description

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące współczesnych zagadnień prawa publicznego oraz prywatnego. Warto jednocześnie podkreślić rolę analiz szczegółowych poświęconych zagadnieniom proceduralnym oraz ochronie danych osobowych. W założeniu redaktorów i autorów zaprezentowane efekty badań naukowych dotyczących poszczególnych rozwiązań prawnych mają dostarczyć czytelnikowi kompletnej wiedzy odnośnie do praktyki stosowania prawa, a jednocześnie intensyfikować pola dyskursu badawczego, w tym oceny zasadności argumentów przemawiających za przyjęciem konkretnych rozwiązań. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z szeroko pojmowanego zakresu prawa i administracji.

Artykuły