Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 128 (2022)

Szczególny przykład szkoły wyższej w nauce prawa administracyjnego — wybrane zagadnienia

  • Renata Raszewska-Skałecka
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.6
Przesłane
7 listopada 2022
Opublikowane
06-11-2022

Abstrakt

W szkole wyższej mają zastosowanie rozwiązania właściwe zarówno dla zakładu administracyjnego (w ramach ich działalności podstawowej — na przykład podczas zajęć, zaliczeń i egzaminów — występuje stosunek zależności zakładowej), jak i dla korporacji (na poziomie ogólnouczelnianym — „pracownicy uczelni, doktoranci i studenci stanowią wspólnotę uczelni”, ale i w zakresie dotyczącym studentów i doktorantów — „studenci w uczelni tworzą samorząd studencki” czy „doktoranci w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską tworzą samorząd doktorantów”). Połączone tu zależności konstrukcyjne szkoły wyższej wzmacnia również decentralizacja autonomiczna (oprócz decentralizacji zakładowej i samorządowej) — tak w wymiarze wolności akademickiej, jak również autonomii administracyjnej.

Inne teksty tego samego autora