• Urealnienie gwarancji RODO w zakresie zarządzania i nadzoru nad własnymi danymi osobowymi przetwarzanymi cyfrowo

Urealnienie gwarancji RODO w zakresie zarządzania i nadzoru nad własnymi danymi osobowymi przetwarzanymi cyfrowo

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.8
Bogusław Sołtys
Google Scholar Bogusław Sołtys
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł wskazuje na niedostatki RODO w kwestii regulacji ram dla tworzenia narzędzi służących do zarządzania swoimi danymi osobowymi przetwarzanymi cyfrowo oraz nadzoru nad ich wykorzystywaniem. Brak odpowiedniego oprzyrządowania prawnego i technicznego w tym zakresie autor uznaje za główny czynnik obniżenia efektywności ochrony danych osobowych przetwarzanych cyfrowo, który może niekiedy prowadzić do wynaturzenia lub pozorności prawa, szczególnie w następstwie przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji.

Rozwiązaniem problemu może być wprowadzenie ujednoliconego i interoperatywnego formularza, za pośrednictwem którego istniałaby możliwość automatycznego zapisywania, modyfikowania, usuwania, transferowania i wyszukiwania na różnych urządzeniach wszystkich cyfrowo przetwarzanych danych osobowych oraz informacji i podjętych decyzji zgodnie z treścią praw gwarantowanych przez RODO. Formularz mający wymienione funkcjonalności uzupełniony o zharmonizowaną kodyfikację celów przetwarzania danych osobowych mógłby stać się głównym elementem centrum zarządzania danymi osobowymi przetwarzanymi cyfrowo i prywatnością osób, których dotyczą, oraz nadzoru nad wykorzystywaniem tych danych.

Stworzenie odpowiednich ram prawnych zarządzania własnymi danymi osobowymi przetwarzanymi elektronicznie i nadzoru nad ich wykorzystywaniem wydaje się być niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju i urzeczywistnienia europejskiej transformacji cyfrowej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.