• Charakterystyka umowy dowodowej – zagadnienia wybrane (część II)

Charakterystyka umowy dowodowej – zagadnienia wybrane (część II)

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.9
Aneta Arkuszewska
Google Scholar Aneta Arkuszewska
Publikacja:

Abstrakt

Opracowanie dotyczy nowej instytucji w polskim systemie prawa procesowego cywilnego — umowy dowodowej. Przeprowadzona w drugiej części charakterystyka ma na celu przybliżenie formy, w jakiej może być zawarta umowa dowodowa, a także weryfikacji takiej umowy przez sąd oraz jej konsekwencji prawnych. Badanie może umożliwić pełniejsze zrozumienie tejże instytucji, jednocześnie ułatwiając stronom zawieranie odpowiednich porozumień, a sądom dokonywanie ich trafniejszej oceny.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.