Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 129 (2022)

Europeizacja Konstytucji RP na tle rozwiązań państw członkowskich Unii Europejskiej

  • Paweł Kuczma
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.129.6
Przesłane
15 grudnia 2022
Opublikowane
20-12-2022

Abstrakt

Konstytucja RP okazała się na tyle uniwersalnym i dostosowanym do zmieniającej się rzeczywistości prawnej aktem, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej Polska tylko raz stanęła przed koniecznością dostosowania treści aktu o najwyższej mocy prawnej do rozwiązań normatywnych obowiązujących w UE. Nie oznacza to jednak, że Ustawa Zasadnicza nie zostanie w przyszłości poddana dalszej europeizacji. Konstytucja RP nie jest bowiem zupełnie obojętna na prawo europejskie; można odnaleźć w niej odesłania do prawa międzynarodowego, a jej europeizacja następuje obecnie w sposób pośredni.

Celem rozważań zawartych w niniejszym artykule będzie ustalenie znaczenia terminu „europeizacja” oraz wskazanie, czy Konstytucja RP jest konstytucją „europejską” zwłaszcza na tle rozwiązań obecnych w ustawach zasadniczych innych państw członkowskich, a także czy stan europeizacji Konstytucji RP można uznać za zadowalający.