Tom 129 (2022)

Opublikowane: 20-12-2022

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym – ze szczególnym uwzględnieniem prawa konstytucyjnego, administracyjnego, podatkowego, wykroczeń oraz szczegółowych kwestii proceduralnych. Spektrum problemów naukowych jest szeroki, w zamierzeniu ma na celu przybliżenie Czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszanych w dotychczasowej literaturze zagadnień.  

Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego, także z perspektywy standardów prawa UE.

Pełny numer

PDF

Artykuły