Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 129 (2022)

Prawo do odłączenia się w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline

  • Irmina Miernicka
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.129.8
Przesłane
15 grudnia 2022
Opublikowane
20-12-2022

Abstrakt

Opracowanie dotyczy prawa do odłączenia się w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku. Dotychczasowe publikacje omawiające to prawo koncentrują się głównie na jego charakterze, sposobach regulacji w różnych państwach czy warunkach pracy zdalnej. Istnieje jednak potrzeba dokonania kompleksowej analizy postanowień zawartych w proponowanej przez Parlament dyrektywie, gdyż mogą się one przełożyć na ostateczny kształt regulacji wprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej. W niniejszym opracowaniu opisuję okoliczności podjęcia rezolucji, analizuję proponowane przepisy oraz przedstawiam argumenty przemawiające za prawnym uregulowaniem prawa do odłączenia. W wyniku rozważań stwierdzam, że choć zakres zaproponowanej dyrektywy jest kompletny, istnieje wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących między innymi definicji prawa do odłączenia się czy środków wdrażania.