Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 129 (2022)

Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń — uwagi „de lege ferenda”. Część druga

  • Anna Muszyńska
  • Katarzyna Łucarz
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.129.9
Przesłane
15 grudnia 2022
Opublikowane
20-12-2022

Abstrakt

W opracowaniu autorki przedstawiają aktualnie obowiązujący model zakazu prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń. Uwzględniając wątki historyczne, omawiają przyjęte w tym zakresie rozwiązania, z zaznaczeniem wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wybranych aspektów jego funkcjonowania. Wskazują też obszary, które ich zdaniem dowodzą wadliwości konstrukcji zakazu prowadzenia pojazdów. Rozważaniom towarzyszą propozycje dalszych modyfikacji, które zdaniem autorek prowadzą do bardziej racjonalnych rozwiązań normatywnych. Z uwagi na wielowątkowość poruszanej problematyki opracowanie zostało podzielone na dwie części.

Inne teksty tego samego autora