Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 129 (2022)

Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

  • Łukasz Sowul
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.129.12
Przesłane
15 grudnia 2022
Opublikowane
20-12-2022

Abstrakt

W związku z pandemią spowodowaną przez wirus SARS-CoV-2 podatnikom umożliwiono dokonywanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie tego rozwiązania w warstwie teoretycznej i praktycznej oraz jego ocena.

Autor jest zdania, że możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji jest korzystną preferencją podatkową. Organy podatkowe przyjmują natomiast liberalne stanowisko w kwestii możliwości skorzystania z tego rozwiązania. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę liczbę wydawanych interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, iż niewiele podmiotów decyduje się w praktyce na dokonanie jednorazowej amortyzacji.