Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 129 (2022)

Oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w rozumieniu art. 30 ustawy o kosztach komorniczych

  • Franciszek Skawiński
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.129.11
Przesłane
15 grudnia 2022
Opublikowane
20-12-2022

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza pojęcia oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego zawartego w art. 30 ustawy o kosztach komorniczych oraz próba stworzenia jego definicji. Rozważone zostaną też najczęstsze sytuacje, w których może ono zachodzić, z uwzględnieniem charakteru i celu opłaty, którą obciążany jest wierzyciel za wszczęcie takiego postępowania, oraz celu postępowania egzekucyjnego jako elementu prawa do sądu. W ramach opracowania przeprowadzono krytyczną analizę poglądów zawartych w doktrynie i orzecznictwie. W efekcie właściwe wydaje się przyjęcie, że oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinno być interpretowane przede wszystkim z uwzględnieniem obowiązku dochowania należytej staranności przez wierzyciela oraz stopnia jego zawinienia.