Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 129 (2022)

Wody Polskie jako regulator rynku wodno-kanalizacyjnego

  • Marta Górka
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.129.2
Przesłane
8 grudnia 2022
Opublikowane
08-12-2022

Abstrakt

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo wodne powstała całkowicie nowa instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie gospodarki wodnej w naszym kraju — Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Powodem utworzenia Wód Polskich była centralizacja w ramach jednej instytucji większości zadań i kompetencji związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem wodami na terenie naszego kraju. Ponadto instytucja ta uzyskała status organu regulacyjnego w obszarze rynku wodno-kanalizacyjnego, do którego najważniejszych zadań należy zatwierdzanie taryf wodnoprawnych.


Celem artykułu jest zbadanie wpływu Wód Polskich na funkcjonowanie rynku wodno-kanalizacyjnego oraz analiza mechanizmów oddziaływania na zachowania podmiotów regulowanych pod kątem ich skuteczności. W związku z powołaniem nowego organu regulacyjnego w strukturze polskiej administracji coraz częściej zaczynają się bowiem pojawiać wątpliwości dotyczące zakresu jego kompetencji, które niestety nie są jednoznacznie rozstrzygane przez obowiązujące przepisy. Wszystkie te zagadnienia zasługują na pogłębioną analizę, która została przedstawiona w niniejszym artykule.