Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 129 (2022)

Przepisywanie przez lekarza leków poza wskazaniami Charakterystyki Produktu Leczniczego (off-label) a odpowiedzialność karna

  • Agata Sajnok
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.129.10
Przesłane
15 grudnia 2022
Opublikowane
20-12-2022

Abstrakt

Artykuł porusza tematykę szeroko stosowanej wobec pacjentów metody leczenia off-label i ewentualnej odpowiedzialności karnej lekarza za takowe działanie. Autorka dochodzi w opracowaniu do wniosku, że lekarz nie powinien odpowiadać karnie za tę praktykę, jeżeli postępował w sposób rzetelny, z poszanowaniem aktualnej wiedzy medycznej, która stale ewoluuje. Zastosowanie mogą znaleźć wówczas kontratypy zawarte w art. 26 oraz 27 kodeksu karnego.