Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 129 (2022)

Przeniesienie praw autorskich w ramach instytucji przyrzeczenia publicznego

  • Agnieszka Brol
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.129.1
Przesłane
8 grudnia 2022
Opublikowane
08-12-2022

Abstrakt

Instytucja przyrzeczenia publicznego została uregulowana przez ustawodawcę w kodeksie cywilnym jako jednostronna czynność prawna, która dzieli się na przyrzeczenie publiczne zwykłe oraz przyrzeczenie nagrody konkursowej, zwyczajowo nazywane konkursem. W ramach konkursu przyrzekający może nabyć własność nagrodzonego dzieła oraz odpowiednio prawa autorskie albo prawa wynalazcze z chwilą wypłacenia nagrody, o ile zastrzegł to w przyrzeczeniu. Omawiana instytucja została uregulowana w sposób bardzo ogólny, w związku z czym należy odpowiedzieć na pytanie o relację kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o to, z jakim momentem oraz w jakim zakresie może dojść do przeniesienia praw autorskich w przypadku, o którym mowa w art. 921 § 1 k.c.