Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 130 (2022)

Zaginięcie uprawnionego do emerytury lub renty

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.130.2
Przesłane
27 lutego 2023
Opublikowane
27-02-2023

Abstrakt

Zaginięcie emeryta lub rencisty, w kontekście jego prawa do świadczeń, nie zostało w żaden sposób uregulowane przez ustawodawcę. Powoduje to liczne problemy wynikające przede wszystkim ze stosowana nieadekwatnych do sytuacji instytucji prawnych, co może mieć wpływ na charakter prawny świadczeń. W konsekwencji istnieje rozbieżność między praktyką organu rentowego a orzecznictwem. Autorka analizuje wybrane instytucje prawa ubezpieczeń społecznych pod kątem możliwości zastosowania ich w przypadku zaginięcia uprawnionego do świadczenia oraz wynikające z nich obowiązki rodziny zaginionego.