Tom 130 (2022)

Opublikowane: 17-02-2023

W najnowszym „Przeglądzie Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także prawa karnego i administracyjnego. Spektrum analizowanych problemów naukowych jest szerokie, celem redakcji było przybliżenie czytelnikom stosunkowo rzadko poruszanych w literaturze kwestii. Niewątpliwym walorem publikacji jest przedstawienie problemów ochrony praw pracowników migrujących oraz kognicji sądu ubezpieczeń społecznych w sprawach z elementem transgranicznym w rozumieniu rozporządzeń WE nr 883/2004 i 987/2009.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zawartą w niej materią z zakresu prawa polskiego, z uwzględnieniem perspektywy standardów prawa UE.

Pełny numer

PDF

Artykuły