Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 130 (2022)

Status funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej — zagadnienia wybrane

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.130.3
Przesłane
27 lutego 2023
Opublikowane
27-02-2023

Abstrakt

Przedmiot opracowania stanowi charakterystyka wybranych elementów statusu funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej w aspekcie pozostawania przez nich w niepracowniczych stosunkach o charakterze administracyjnoprawnym. Skoncentrowano się na instytucji nawiązania tego rodzaju więzi prawnej, uprawnieniach i obowiązkach funkcjonariuszy tej formacji oraz na ustaniu ich zatrudnienia. Analiza regulacji pragmatycznych w tym zakresie stanowi dodatkowy argument uzasadniający stanowisko, zgodnie z którym Straż Marszałkowska może zostać zakwalifikowana do kategorii służby zmilitaryzowanej.