Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 130 (2022)

Pojęcie „dobro dziecka” w praktyce funkcjonowania sądów administracyjnych

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.130.11
Przesłane
27 lutego 2023
Opublikowane
27-02-2023

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę ukazania jak pojęcie „dobro dziecka” jest rozumiane w aktach prawa międzynarodowego oraz na gruncie obowiązujących regulacji krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku judykacyjnego sądów administracyjnych. Zasadniczym zamiarem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy brak definicji legalnej stanowi istotną przeszkodę na gruncie stosowania przez sądy administracyjne przepisów traktujących o prawach dziecka, a tym samym obniża standardy ich ochrony.