Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 130 (2022)

Zasady proceduralne udostępniania (przekazywania) informacji w celu ponownego ich wykorzystywani

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.130.12
Przesłane
27 lutego 2023
Opublikowane
27-02-2023

Abstrakt

Postępowanie o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystywania, mimo nawiązywania do regulacji dostępowych i oparcia się na uregulowaniach ustawy o dostępie do informacji publicznej, rządzi się własnymi regułami. Większość z nich została wyodrębniona przez ustawodawcę i określona jako wzorce postępowania. Znaczna część tych zasad wykazuje podobieństwo do zasad dostępowych (zasad z uregulowań u.d.i.p.). Nierzadko jednak jest ono pozorne, albowiem sprowadza się wyłącznie do zastosowania przez ustawodawcę identycznej nomenklatury. Sam zaś sposób uregulowania, zawartość merytoryczna, a w szczególności ich interpretacja dają odmienne rezultaty niż analiza uregulowań u.d.i.p, determinujących zasady postępowania. Niniejsze opracowanie poświęcone jest klasyfikowaniu i omówieniu proceduralnych zasad postępowania w sprawie udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania.