Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 130 (2022)

Weryfikacja ustawodawstwa właściwego a ochrona pracownika migrującego na gruncie prawa Unii Europejskiej o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.130.5
Przesłane
27 lutego 2023
Opublikowane
27-02-2023

Abstrakt

Autor opisuje problematykę retroaktywnego określania ustawodawstwa właściwego na podstawie prawa UE o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Proponuje wprowadzenie prawnej ochrony pracowników przed skutkami „znikania okresów ubezpieczenia” oraz brakiem obowiązującego w danym okresie ustawodawstwa właściwego któregokolwiek z państw członkowskich UE.