Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 130 (2022)

Kognicja sądu ubezpieczeń społecznych w sprawach z elementem transgranicznym w rozumieniu rozporządzeń WE nr 883/2004 i 987/2009

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.130.6
Przesłane
27 lutego 2023
Opublikowane
27-02-2023

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest kognicja sądu ubezpieczeń społecznych w postępowaniach z elementem transgranicznym, prowadzonych przy zastosowaniu rozporządzeń unijnych o koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Kognicja jest rozumiana jako określenie, jakimi kwestiami natury faktycznej i prawnej powinien zajmować się sąd w celu rozpoznania sprawy. W konkluzji autor stwierdza, że kognicja ta podlega istotnemu ograniczeniu, co wynika z charakteru postępowania mającego na celu ustalenie ustawodawstwa właściwego.