Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Glosy

Tom 130 (2022)

Subiektywno-indywidualna wykładnia testamentu — glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2021 roku, III CZP 24/20

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.130.15
Przesłane
27 lutego 2023
Opublikowane
27-02-2023

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest ocena stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy na gruncie sprawy III CZP 24/20. Stanowisko to dotyczy niezwykle istotnego, zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia, zagadnienia związanego z prawidłową wykładnią testamentu. Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu głosowanej uchwały, taka wykładnia w celu odzwierciedlenia rzeczywistej woli spadkodawcy, musi uwzględniać okoliczności zewnętrzne, jakie towarzyszyły autorowi złożonego oświadczenia ostatniej woli w czasie dokonywania przez niego czynności prawnej mortis causa.