Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 130 (2022)

Sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza — autonomia lekarza i autonomia pacjenta w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.130.13
Przesłane
27 lutego 2023
Opublikowane
27-02-2023

Abstrakt

Celem artykułu jest rozważenie prawa pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza w kontekście autonomii lekarza i autonomii pacjenta w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Skorzystanie z powyższego uprawnienia, które umożliwia weryfikację decyzji lekarza, wymaga spełnienia przesłanek przewidzianych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1876 ze zm.). Z przeprowadzonej analizy wynika, że obecny kształt regulacji prawnej utrudnia pacjentom realne korzystanie z przyznanych im ustawowo uprawnień. Uproszczenie procedury wnoszenia sprzeciwu mogłoby przyczynić się do skuteczniejszej realizacji praw pacjentów, a tym samym zagwarantowania odpowiedniego poziomu ich ochrony.