Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 130 (2022)

Podstawa wymiaru składek i świadczeń w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.130.1
Przesłane
27 lutego 2023
Opublikowane
27-02-2023

Abstrakt

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego polega na powiązaniu tworzonych przez poszczególne państwa odrębnych systemów w celu ochrony osób migrujących. Dwustronne lub wielostronne mechanizmy koordynujące wiążące Rzeczpospolitą Polską nie odnoszą się bezpośrednio do wysokości podstawy wymiaru składek. Koordynowane są okresy podlegania zabezpieczeniu społecznemu, a nie wysokość składek lub podstawy wymiaru składek. W zakresie świadczeń celem jest zapewnienie stosownej dla danej osoby wysokości świadczeń. Co do zasady wykorzystuje się zatem rzeczywiste zarobki, podstawy wymiaru składek lub składki osiągane przez daną osobę w państwie wypłacającym świadczenie.