Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 130 (2022)

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.130.10
Przesłane
27 lutego 2023
Opublikowane
27-02-2023

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI). Nadzór sprawowany jest na podstawie kryterium legalności, a jego nadrzędnym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego. Autor dokonał klasyfikacji środków nadzoru, dzieląc je na środki nadzoru prewencyjnego oraz środki nadzoru bieżącego. Spośród środków nadzoru bieżącego wyróżnił informacyjne oraz represyjne środki nadzoru. Środki represyjne podzielił na środki ad rem oraz środki in personam. Zdaniem autora należy co do zasady w pierwszej kolejności stosować środki nadzoru możliwie najmniej dolegliwe, a dopiero gdy okażą się one nieskuteczne można skorzystać ze środków bardziej uciążliwych.