Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 131 (2022)

„Quesās” a moralność. Czy możliwość wymierzenia kary kształtuje moralność społeczną?

  • Michał Tadeusz Najman
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.131.3
Przesłane
21 marca 2023
Opublikowane
23-03-2023

Abstrakt

W wielu krajach muzułmańskich do dziś obowiązuje prawo talionu. Współcześnie wiąże się to z przeniesieniem ciężaru wymierzenia kary z organu państwowego na uprawnione podmioty — najczęściej poszkodowanego (ofiarę przestępstwa) lub też osoby mu najbliższe. Celem artykułu jest wskazanie, czy przyznanie jednostkom możliwości wymierzenia kary ma wpływ na moralność jednostki, a w konsekwencji na moralność społeczną. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga analizy kwestii poczucia moralnego obowiązku u nieobiektywnego sędziego, jakim jest sam pokrzywdzony, względnie osoby mu najbliższe. Pod rozwagę poddano również problematykę funkcji kary wymierzanej przez wskazane podmioty.