Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 131

Published 23 marca 2023

Issue description

W numerze 131 „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące współczesnych zagadnień prawa i filozofii, szczegółowych kwestii dedykowanych wybranym systemowo zagadnieniom normatywnym, łączącym się z proceduralnymi aspektami stosowania konkretnych instytucji w obszarze prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. W założeniu redaktora i autorów zaprezentowane efekty badań dotyczących poszczególnych rozwiązań prawnych mają dostarczyć Czytelnikom wiedzy dotyczącej kształtującej się praktyki, a jednocześnie intensyfikować pola dyskursu badawczego, w tym oceny zasadności argumentów przemawiających za przyjęciem takiej a nie innej interpretacji konkretnych rozwiązań, również z perspektywy ochrony wolności i praw jednostki (w odniesieniu na przykład do statusu informacyjnego). Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z szeroko pojmowanego zakresu prawa i filozofii prawa.

Pełny numer