Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 131 (2022)

Interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia w świetle regulacji k.p.a.

  • Łukasz Strzępek
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.131.8
Przesłane
21 marca 2023
Opublikowane
23-03-2023

Abstrakt

Uwarunkowanie uzyskania zaświadczenia od legitymowania się interesem prawnym nastręcza istotnych problemów teoretycznych i praktycznych. Rozbieżności poglądów prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych uzasadniają bliższe przyjrzenie się tej problematyce. Szczególnie istotną kwestią wydaje się ustalenie, czy interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia jest tożsamy z interesem prawnym warunkującym udział w postępowaniu administracyjnym jako strona. Odpowiedź nie jest w tym przypadku jednoznaczna ze względu na odmienny charakter instytucji zaświadczenia, a konkluzje zawarte w niniejszym opracowaniu mogą być przyczynkiem do dalszej dyskusji w tym temacie.