Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 131 (2022)

Powołanie osoby będącej prokurentem w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy

  • Radosław Poprawski
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.131.6
Przesłane
21 marca 2023
Opublikowane
23-03-2023

Abstrakt

Dopuszczalność łączenia funkcji prokurenta i członka organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy jest przedmiotem sporów zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie. Rozstrzygając rozbieżności, nie sposób pominąć wpływu ewentualnego jednoczesnego pełnienia obu funkcji na bezpieczeństwo obrotu prawnego i samego przedsiębiorcy. W przypadku zanegowania możliwości łączenia funkcji prokurenta i członka organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy konieczne staje się ustalenie, jaki skutek wywołuje powołanie osoby będącej prokurentem w skład takiego organu. W rachubę wchodzi wygaśnięcie prokury albo nieważność powołania do organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy.