Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 131 (2022)

„Niepodleganie karze z powodu cudzego czynu” z art. 16b kodeksu karnego skarbowego. Analiza krytyczna

  • Olaf Włodkowski
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.131.10
Przesłane
21 marca 2023
Opublikowane
23-03-2023

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza art. 16b kodeksu karnego skarbowego. Artykuł jest krytycznym zarysem tak zwanej klauzuli niepodlegania karze z powodu cudzego czynu. Przeprowadzono analizę z perspektywy ratio legis jej wprowadzenia, istoty tej instytucji oraz przesłanek ją aktualizujących, podstawowych zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe, a także zasad odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe, jak również funkcji, istoty oraz przesłanek stosowania instytucji zaniechania ukarania sprawcy z rozdziału 2 kodeksu karnego skarbowego uzasadnia uchylenie art. 16b.