Artykuły

Tom 131 (2022)

Prawo socjalne w niemieckiej i polskiej doktrynie prawa

Strony: 99-123

PDF

Abstrakt

Prawo socjalne w niemieckim porządku prawnym jest osobną dziedziną prawa (Rechtsgebiet), wyróżniającą się w swej specyfice i podstawowej strukturze. To system niezwykle rozbudowany, którego początków należy upatrywać w reformach społecznych czasów wilhelmińskich. Tymczasem w polskiej doktrynie prawa i piśmiennictwie prawniczym kategoria prawa socjalnego nie ma tak długiej tradycji. Prawo określające socjalną pozycję obywatela polska nauka odnosi raczej do realizacji „polityki społecznej”. Współcześnie w polskim dorobku naukowym widoczne są jednak liczne inspiracje niemiecką doktryną prawa socjalnego i co za tym idzie podejmowane są próby wyznaczenia desygnatów prawa socjalnego w polskiej doktrynie prawa.