Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 131 (2022)

Typy zmodyfikowane przestępstw z perspektywy nowelizacji kodeksu karnego z lat 2019 i 2022. Wybrane aspekty

  • Joanna Brzezińska
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.131.4
Przesłane
21 marca 2023
Opublikowane
23-03-2023

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest porównanie założeń dotyczących struktury typów zmodyfikowanych występujących w projektowanej przez ustawodawcę noweli do kodeksu karnego z 2019 roku z aktualnie procedowaną nowelizacją ustawy karnej z 2022 roku. W związku z tym przeanalizowano, jakie nowe odmiany zmodyfikowane mają pojawić się w kodeksie karnym, jakie zmiany w strukturze obowiązujących regulacji zamierza wprowadzić ustawodawca oraz jakie konsekwencje prawnokarne w zakresie rozpiętości sankcji karnych typów zmodyfikowanych te przeobrażenia spowodują. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że przemodelowanie na płaszczyźnie typów zmodyfikowanych będzie dotyczyć wyłącznie odmiany kwalifikowanej, co spowoduje rozszerzenie rozpiętości sankcji karnych w ujęciu progresywnym (in plus), a tym samym wzrost represyjności kodeksu karnego.