Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 132 (2023): Monitoring w zakładzie pracy

Monitoring poczty elektronicznej a tajemnica korespondencji pracownika

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.132.4
Przesłane
3 kwietnia 2023
Opublikowane
04-04-2023

Abstrakt

W 2018 roku dodano do ustawy Kodeks pracy przepisy szczególne dotyczące monitoringu, w tym monitoringu służbowej poczty elektronicznej. Przyjęte rozwiązania spotkały się z krytyką doktryny w zakresie ich adekwatności co do założonych celów. Przedmiotem niniejszego tekstu jest wykładnia przepisu art. 223 § 2 k.p. w kontekście systemowym, podjęta dla wykazania, że kategoryczne zastrzeżenie, iż legalny monitoring nie może naruszać tajemnicy korespondencji pracownika, istotnie utrudnia realizację celów monitoringu założonych przez ustawodawcę.