Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 132Monitoring w zakładzie pracy

Published 4 kwietnia 2023

Issue description

W 132 numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” kompleksowo zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące funkcjonowania monitoringu w zakładzie pracy. Analizy przeprowadzono z perspektywy krajowych i międzynarodowych standardów ochrony praw podstawowych, także przy wykorzystaniu metody prawno-porównawczej. Treść publikowanych opracowań odzwierciedla pełne spektrum stosowanych form monitoringu zakładowego, odznaczające się rozległością i wysokim stopniem dyferencjacji. Obok monitoringu wizyjnego i korespondencji elektronicznej, omawiana jest tematyka tak zwanych innych form monitoringu, z uwzględnieniem analizy dopuszczalności prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.

Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa (szczególnie z zakresu prawa pracy), jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami ochrony prywatności i prawa do ochrony danych osobowych.

Pełny numer