Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 132 (2023): Monitoring w zakładzie pracy

Stosowanie wobec pracowników ukrytego monitoringu wizyjnego — kwestie sporne i niejednoznaczne

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.132.2
Przesłane
3 kwietnia 2023
Opublikowane
04-04-2023

Abstrakt

W opracowaniu Autor zajmuje się problematyką ochrony autonomii informacyjnej jednostki w kontekście stosowania przez pracodawcę ukrytego monitoringu wizyjnego. Analiza przeprowadzona zostaje z punktu widzenia zgodności przedmiotowej praktyki ze standardami konstytucyjnymi, w tym konstytucyjnym mechanizmem ważenia, a także w korelacji ze stanowiskiem Wielkiej Izby ETPCz wyrażonym w wyroku w sprawie López Ribalda i inni przeciwko Hiszpanii.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>