Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 133 (2023): Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Dowód z dokumentu tradycyjnego (papierowego) a dowód z dokumentu elektronicznego. Problem odrębności czy tożsamości środków dowodowych. Postulaty „de lege lata” i „de lege ferenda”

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.133.2
Przesłane
13 kwietnia 2023
Opublikowane
24-04-2023

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki stosowania dowodów w procesie cywilnym. Odnosi się on do zagadnienia dowodów papierowych i elektronicznych. W kodeksie postępowania cywilnego pojęcie dowodu nie zostało uregulowane. Natomiast znajduje się ono w kodeksie cywilnym. Opracowanie wyjaśnia wiele kwestii związanych ze stosowaniem dowodów elektronicznych w procesie cywilnym. Przedstawia poglądy doktryny oraz stanowisko sądów.