Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 133Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Published 24 kwietnia 2023

Issue description

W tomie 133 „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały artykuły poświęcone problematyce dowodów elektronicznych. Publikacja jest próbą systematycznego przedstawienia tematyki dowodów tego rodzaju z perspektywy nauki prawa cywilnego oraz prawa procesowego cywilnego, ale także z punktu widzenia teorii. Nie zabrakło przy tym analizy dotyczącej powiązanych z tematem zagadnień z prawa unijnego oraz prawa międzynarodowego. Przedstawienie problematyki dowodów elektronicznych z różnych perspektyw badawczych ma na celu zasygnalizowanie tych jej aspektów, które rodzą największe wątpliwości. Wybór tematów opracowań podyktowany został potrzebą kompleksowego i praktycznego podejścia do tych zagadnień oraz zasygnalizowania rozwiązań, które mogłyby się okazać przydatne w praktyce. Publikacja ma na celu dotarcie do jak największego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z szeroko pojmowanego zakresu prawa.

Pełny numer

Artykuły