Artykuły

Tom 133 (2023)

Specyfika nagrań jako dowodów w ramach postępowania cywilnego

Strony: 123-138

PDF

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na nagraniach jako dowodach w postępowaniu cywilnym, albowiem nagrania — bez względu na swoją formę i treść — mogą stanowić dowód z dokumentu. Przedstawiono tu zagadnienia związane z dopuszczaniem nagrań jako dowodów, ich przeprowadzaniem czy badaniem prawdziwości. Rozważania — ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nagrań — dotyczą również problematyki dowodów sprzecznych z prawem.