Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 133 (2023): Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Specyfika nagrań jako dowodów w ramach postępowania cywilnego

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.133.9
Przesłane
18 kwietnia 2023
Opublikowane
24-04-2023

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na nagraniach jako dowodach w postępowaniu cywilnym, albowiem nagrania — bez względu na swoją formę i treść — mogą stanowić dowód z dokumentu. Przedstawiono tu zagadnienia związane z dopuszczaniem nagrań jako dowodów, ich przeprowadzaniem czy badaniem prawdziwości. Rozważania — ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nagrań — dotyczą również problematyki dowodów sprzecznych z prawem.