Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 133 (2023): Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Dokumenty elektroniczne gromadzone w toku postępowania podatkowego a powództwo o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa wytoczone na podstawie art. 1891 k.p.c. (powództwo organu podatkowego)

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.133.6
Przesłane
13 kwietnia 2023
Opublikowane
24-04-2023

Abstrakt

Dowodem w postępowaniu cywilnym z powództwa organu podatkowego, wytoczonego na podstawie art. 1891 kodeksu postępowania cywilnego, może być zarówno dokument elektroniczny, podpisany elektronicznie, jak i dokument mający postać zapisu tekstowego czy obrazu. Mogą to być dokumenty sporządzane w toku postępowania podatkowego przez organ podatkowy, jak też dokumenty dołączone do akt sprawy na podstawie stosownych wniosków dowodowych strony postępowania, byle miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.