Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 133 (2023): Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych drogą elektroniczną w sprawach transgranicznych w rozporządzeniu nr 2020/1784

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.133.14
Przesłane
18 kwietnia 2023
Opublikowane
24-04-2023

Abstrakt

Od 1 lipca 2022 roku doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sporach transgranicznych w Unii Europejskiej zostało uregulowane w rozporządzeniu nr 2020/1784. Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych drogą elektroniczną zostało wprost uregulowane w art. 19 tego rozporządzenia. Jest to rozwiązanie nowe na gruncie prawa unijnego, gdyż katalog sposobów doręczeń przyjęty w rozporządzeniu nr 1393/2007 nie przewidywał możliwości doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych drogą elektroniczną. Zasadniczym celem doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych drogą elektroniczną w sprawach transgranicznych przyjętym w rozporządzeniu nr 2020/1784 jest dalsze ulepszenie i przyspieszenie w przekazywaniu, a także doręczaniu dokumentów między państwami członkowskimi. Dopuszczalność dokonywania doręczeń dokumentów drogą elektroniczną w trybie art. 19 ust. 1 pkt a lub art. 19 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 2020/1784 jest uzależniona od udzielenia przez adresata uprzedniej wyraźnej zgody.